Bảng giá

Giá chi tiết các dòng xe Honda

HONDA CITY

Xem xe
MẪU XE GIÁ BÁN LẼ KHUYẾN NGHỊ

(GỒM VAT – VNĐ)

ƯU ĐÃI

(GỒM VAT – VNĐ)

Honda Brio G
418,000,000 VNĐ
Honda Brio RS (giá khác nhau tùy theo màu)  448,000,000 VNĐ

HONDA JAZZ

honda-jazz
Xem xe
MẪU XE GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ

(GỒM VAT – VNĐ)

ƯU ĐÃI

(GỒM VAT – VNĐ)

Honda Jazz 1.5 RS
624,000,000 VNĐ
Honda Jazz 1.5 VX
594,000,000 VNĐ
Honda Jazz 1.5 V
544,000,000 VNĐ

HONDA CITY

honda-city
Xem xe
MẪU XE GIÁ BÁN LẼ KHUYẾN NGHỊ

(GỒM VAT – VNĐ)

ƯU ĐÃI

(GỒM VAT – VNĐ)

Honda City 1.5 L
599,000,000 VNĐ
Honda City 1.5 G  559,000,000 VNĐ

HONDA CIVIC

HONDA-CIVIC
Xem xe
MẪU XE GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ

(GỒM VAT – VNĐ)

ƯU ĐÃI

(GỒM VAT – VNĐ)

Honda Civic 1.5 RS
929,000,000 VNĐ
Honda Civic 1.8 G
789,000,000 VNĐ
Honda Civic 1.8 E
729,000,000 VNĐ

HONDA CRV

honda-crv
Xem xe
MẪU XE GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ

(GỒM VAT – VNĐ)

ƯU ĐÃI

(GỒM VAT – VNĐ)

Honda CR-V 1.5 L
1,093,000,000 VNĐ
Honda CR-V 1.5 G
1,023,000,000 VNĐ
Honda CR-V 1.5 E
983,000,000 VNĐ

HONDA HRV

HRV
Xem xe
MẪU XE GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ

(GỒM VAT – VNĐ)

ƯU ĐÃI

(GỒM VAT – VNĐ)

Honda HR-V G
786,000,000 VNĐ
Honda CR-V L (Ghi bạc, xanh dường, đen ánh
866,000,000 VNĐ
Honda CR-V  L (Trắng ngọc, đỏ)
871,000,000 VNĐ

HONDA ACCORD

honda-accord
Xem xe
MẪU XE GIÁ BÁN LẼ KHUYẾN NGHỊ

(GỒM VAT – VNĐ)

ƯU ĐÃI

(GỒM VAT – VNĐ)

Honda Accord 2.4
 1.203.000.000
Back to top