Bảng giá

Giá chi tiết các dòng xe Honda

HONDA JAZZ

honda-jazz
Xem xe
MẪU XE GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ

(GỒM VAT – VNĐ)

ƯU ĐÃI

(GỒM VAT – VNĐ)

Honda Jazz 1.5 RS
624,000,000 VNĐ
Honda Jazz 1.5 VX
594,000,000 VNĐ
Honda Jazz 1.5 V
544,000,000 VNĐ

HONDA CITY

honda-city
Xem xe
MẪU XE GIÁ BÁN LẼ KHUYẾN NGHỊ

(GỒM VAT – VNĐ)

ƯU ĐÃI

(GỒM VAT – VNĐ)

Honda City 1.5 L
599,000,000 VNĐ
Honda City 1.5 G  559,000,000 VNĐ

HONDA CIVIC

HONDA-CIVIC
Xem xe
MẪU XE GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ

(GỒM VAT – VNĐ)

ƯU ĐÃI

(GỒM VAT – VNĐ)

Honda Civic 1.5 L
903,000,000 VNĐ
Honda Civic 1.5 G
831,000,000 VNĐ
Honda Civic 1.8 E
763,000,000 VNĐ

HONDA CRV MỚI

honda-crv-moi
MẪU XE GIÁ BÁN LẼ KHUYẾN NGHỊ

(GỒM VAT – VNĐ)

ƯU ĐÃI

(GỒM VAT – VNĐ)

Honda HR-V Mới
 Giá chưa công bố

HONDA CRV

honda-crv
Xem xe
MẪU XE GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ

(GỒM VAT – VNĐ)

ƯU ĐÃI

(GỒM VAT – VNĐ)

Honda CR-V 1.5 L
1,083,000,000 VNĐ
Honda CR-V 1.5 G
1,013,000,000 VNĐ
Honda CR-V 1.5 E
973,000,000 VNĐ

HONDA ACCORD

honda-accord
Xem xe
MẪU XE GIÁ BÁN LẼ KHUYẾN NGHỊ

(GỒM VAT – VNĐ)

ƯU ĐÃI

(GỒM VAT – VNĐ)

Honda Accord 2.4
 1,203,000,000 VNĐ
Back to top
Wordpress fireworks powered by nkfireworks
Gọi ngay